Vineri, 2 DECEMBRIE 2022

INFORMATII DESPRE DECLARATIA PENTRU STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE

Pentru stabilirea taxei de salubrizare, toți cisnădienii trebuie sã depunã aceastã declarație de impunere pânã în data de 30 noiembrie 2016, pentru locuințele sau spațiile pe care le au în proprietate, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice

Declarația se va depune dupã cum urmeazã:

- Persoanele fizice care au în proprietate imobile cu destinația de locuințã vor depune declarația pe formularul din Modelul 1 pentru fiecare imobil deținut, fie cã este locuit de proprietar, fie cã este închiriat altor persoane fizice.

- Dacã imobilul este în proprietatea unei persoane fizice și este închiriat unei persoane fizice autorizate sau juridice cu altã destinație decât cea de locuințã, proprietarului imobilului este obligat sã depunã declarația pe formularul din Modelul 2 și sã achite taxa. In plus, se va depune și Modelul 4 pentru fiecare persoanã juridicã sau persoanã fizicã autorizatã care a închiriat imobilul sau pãrți din acesta.

- Dacã imobilul este în proprietatea unei persoane juridice și are destinație de locuințã și/sau este închiriat unei persoane fizice sau juridice, obligația de a declara revine proprietarului imobilului. În acest caz se va utiliza Modelul 3.

- Persoanele juridice (proprietari de imobile sau care au sediul/ punctele de lucru în imobile închiriate de la alte persoane juridice) au obligația depunerii declarației pentru fiecare imobil, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare (Modelul 4) pentru sediul și toate punctele de lucru în care desfãșoarã activitãți (economice sau de altã naturã) în Cisnădie.

- Dacã imobilul este în proprietatea Statului/Orașului Cisnădie și este locuit de persoane fizice, chiriașii vor depune declarația pe formularul din Modelul 1 și vor achita taxa.

- În cazul imobilelor locuite temporar (case de vacanțã, etc) care nu sunt imobile de domiciliu sau reședințã, proprietarul va depune declarația conform Modelului 1. Taxa lunarã va fi calculatã luându-se în considerare o singurã persoanã.

 

Formularele se gãsesc la Centrul de Informații pentru Cetãțeni din sediul Primãriei Cisnădie, Piața Revoluției nr. 1.

Formularele pot fi depuse la Centrul de Informații pentru Cetățeni. Pentru a facilita întregul proces de preluare a formularelor și pentru a evita formarea cozilor la Centrul de Informații pentru Cetățeni, declarațiile pot fi trimise și pe adresa de e-mail: salubrizare@cisnadie.ro

 

Cei care doresc sã depunã declarațiile pe e-mail, vor urma acești pași:

1.    Descãrcați formularele de pe site

2.    Tipãriți și completați formularul; apoi semnați-l

3.    Scanați formularul și atașați-l de e-mailul pe care îl veți trimite la adresa de mai sus.

 

Ce se întâmplã dacã nu depuneți declarația?

- Dacă o persoană fizică nu depune declarația, taxa se va stabili din oficiu, calculându-se patru persoane pentru fiecare locuință.

- Dacă o persoană juridică nu depune declarația, taxa se va stabili din oficiu, estimând o cantitate anuală de deșeuri generate de 12 tone/an.