Vineri, 2 DECEMBRIE 2022

CUM SELECTAM DESEURILE

 

CUM SELECTĂM DEȘEURILE

Deșeurile municipale care vor fi colectate și transportate de cãtre operatorul de salubrizare, SC Soma SRL Bacãu, sunt: deșeurile reciclabile, deșeurile reziduale și deșeurile biodegradabile. În afara acestora mai existã și fluxurile speciale de deșeuri - deșeurile care se genereazã în gospodãrie și care pot fi încadrate sau nu în categoria deșeurilor municipale. Acestea necesitã o gestionare separatã.

Deșeurile reciclabile - deșeuri care, în urma unor procese suferite, pot constitui materie primã într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri.

1. Deșeurile reciclabile se colecteazã pe trei fracții:

- Hârtie și carton;
- Plastic și metal;
- Sticlã

ALBASTRU (pubele, containere sau iglu) - Hârtie și Carton

Se colecteazã deșeuri în general curate, de exemplu: ziare, reviste, cãrți, caiete, agende, hârtie de împachetat, cartoane de ouã, pliante, cartoane curate (de la mâncare, cosmetice, îmbrãcãminte), tuburi de la prosoapele de bucãtãrie din hârtie și de la hârtia de toaletã, etc.
NU se colecteazã șervețele de hârtie folosite, scutece și tampoane, ambalaje de hârtie sau carton foarte murdare (de exemplu: cutie de lapte sau sucuri de fructe)
 

GALBEN (pubele, containere sau iglu) - Plastic și metal

Se pot arunca în acesta obiecte casnice mici sau de mărime medie, din plastic și metal, dintre care amintim câteva dintre cele mai frecvent întâlnite:

- Ambalaje din plastic (de la mâncare sau cosmetice)
- Pungi și folii de plastic
- Sticle de plastic
- Jucării
- Cutii de plastic și metal
- Ligheane
- Ghivece
- Cutii de conserve
- Doze de băuturi
- Folie de aluminiu
- Tăvițele de polistiren și veselă de plastic de unică folosință, puțin murdară
- Cutii de lapte și sucuri
- Cutii de la alimente, cosmetice, detergenți și produse de curățat, confecționate din plastic sau metal.


În aceste pubele NU se colectează:

- produse combinate din metal și plastic
- cutii de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase,
- baterii uzate și acumulatori
- deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite),
- deșeuri de echipamente electrice sau electronice.

 

VERDE (pubele, containere sau iglu) - Sticlã

Se colecteazã ambalaje de sticlã de orice culoare, care nu pot fi returnate (sticle de bere, vin, bãuturi spirtoase sau rãcoritoare), ambalaje de sticlã de la produse cosmetice ( sticle de parfum).
NU se colecteazã resturi de sticlã ( de exemplu de la un geam spart ) sau de ceramicã (de exemplu: farfurii sparte), becuri sau neoane, ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, etc.
Nu este necesarã spãlarea ambalajelor înainte de a fi aruncate!
 

2. DEȘEURI BIODEGRADABILE - PUBELA/CONTAINERUL MARO – deșeuri care suferã descompuneri anaerobe sau aerobe.

Se pot arunca în acesta deșeuri precum:

- Resturi de fructe și legume proaspete sau gătite
- Resturi de orez, paste, fasole și cereale
- Coji de ouă și coji de nucă
- Zaț de cafea/resturi de ceai (inclusiv pliculețe)
- Resturi de pâine, cereale și produse de patiserie
- Produse alimentare expirate
- Păr și blană
- Haine din fibre naturale (lână, bumbac sau mătase) mărunțite
- Rumeguș, bucăți de lemn mărunțit
- Cenușa de la sobe (dacă se arde lemn)
- Frunze, iarbă, crengi și flori, fân și paie
- Ziare, hârtie și carton, dacă sunt umede și murdare (hârtia și cartonul curate se vor colecta în iglu de culoare albastră)

În aceste pubele NU se colectează următoarele, acestea urmând să fie aruncate în pubela neagră, destinată deșeurilor reziduale:

- Resturi de carne și pește
- Resturi de produse lactate
- Scutece de unică folosință

 

 

3. DEȘEURI REZIDUALE - PUBELA/CONTAINERUL NEGRU – Deșeuri care nu au putut fi colectate nici la deșeuri reciclabile, nici la biodegradabile.

Se pot arunca în acest recipient deșeuri care nu pot fi colectate nici la deșeuri reciclabile, nici la deșeuri biodegradabile. Exemple:

- Resturi de carne și pește gătite sau proaspete
- Resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă)
- Ouă întregi
- Grăsimi animale și uleiuri vegetale
- Scutece de unică folosință / tampoane
- Reziduurile/excrementele animalelor de casă
- Conținutul sacului de la aspirator
- Mucuri de țigară
- Șervețele folosite
- Ambalaje foarte murdare
- Cioburi de ceramică și porțelan
- Veselă de unică folosință foarte murdară
- Cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni)
- Resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid)
- Lemn tratat sau vopsit


În aceste pubele NU se colectează următoarele:

- Seringi și ace de seringă, medicamente expirate și alte deșeuri medicale
- Pământ și pietre
- Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase
- Baterii
- Aparate electrice, becuri
- Deșeuri periculoase (vopsele și ambalaje goale de vopsele, uleiuri auto uzate)
- Anvelope uzate


4. Fluxuri speciale sunt acele deșeuri ce necesitã o gestionare separatã:

Deșeuri periculoase menajere includ: solvenți, acizi, baze, (ingrediențe ale produselor chimice de curãțare folosite în gospodãrie), pesticide, uleiuri și grãsimi ce conțin substanțe chimice periculoase, vopsea, adezivi, detergenți cu conținut de substanțe periculoase, medicamente citotoxice și citostatice, etc.

Colectarea acestor deșeuri se va face în puncte fixe, dupã un program stabilit în timp util, cu ajutorul mașinilor specializate (hazmobile). Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate în timp util.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice, de exemplu: tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur, echipamente cu conținut de clorofluorocarburi, echipamente electrice și electronice casate.

Aceste deșeuri vor fi gestionate de alte sisteme decât serviciul de salubrizare al municipiului.
În Sibiu, colectarea acestor deșeuri se poate face,
- gratuit, prin transportul la punctul de colectare al Centrului RoRec, de pe strada Henri Coandã, de luni pânã vineri, în intervalul orar 9-17.
- prin apel telefonic gratuit la numãrul: 0800 444 800, în urma cãruia deșeurile vor fi preluate de la domiciliul apelantului, de cãtre Centrul RoRec .

Deșeuri voluminoase – acele deșeuri municipale solide de diferite proveniențe, care, datoritã dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare și necesitã o tratare diferențiatã fațã de acestea, din punct de vedere al preluãrii și transportului. De exemplu: mobilier, covoare, saltele, etc.

Colectarea acestor tipuri de deșeuri se va realiza prin intermediul campaniilor de colectare organizate și anunțate de SC Soma SRL Bacãu, cu o frecvențã minimã trimestrialã sau în sistem „la cerere" în urma apelurilor telefonice ale cetãțenilor, instituțiilor publice și operatorilor economici.

Deșeuri de construcții și demolãri – deșeurile rezultate în urma demolãrii sau construirii clãdirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale sau civile, de exemplu: beton, cãrãmizi, țigle și materiale ceramice, lemn, sticlã, materiale plastice, deșeuri metalice; toate acestea cu sau fãrã conținut de substanțe periculoase, cabluri cu sau fãrã conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase.
Colectarea acestui tip de deșeuri se va face separat, în containere standardizate acoperite, NU în containere în care se depun deșeurile municipale, în urma apelurilor din partea cetãțenilor. SC Soma SRL Bacãu va transporta aceste containere la instalațiile de valorificare și/sau eliminare.