Luni, 17 DECEMBRIE 2018

2. Comisia tehnica, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodarie comunala, mediu si turism