Joi, 16 SEPTEMBRIE 2021

Structura organizatorica

Conducere

Primar - GHEORGHE HUJA

Tel.: 0040-269-561.147
Fax: 0040-269-561.012
E-mail: primar@cisnadie.ro
Program audiente: Marti 10 - 14

Viceprimar - DĂNUȚ - MIHAI FILIP

Tel.: 0040-269-561.147
Fax: 0040-269-561.012
E-mail: primarie@cisnadie.ro

Secretar - CIPRIAN - CONSTANTIN RUSU

Tel.: 0040-269-561.147, 
Fax: 0040-269-561.012
E-mail: cipirusu@cisnadie.ro

In directa subordonare a PRIMARULUI sunt:

 • Viceprimar
 • Secretar
 • Directia Economica
 • Compartimentul Autorizare si Control
 • Compartimentul Audit
 • Centrul De Informatii Pentru Cetateni
 • Compartimentul De Protectia Si Siguranta Muncii
 • Compartimentul Protectie Civila Si Ordine Publica
 • Serviciul Public Ocolul Silvic Magura Sibiului
 • Serviciul Comunitar Pentru Cadastru Si Agricultura
 • Serviciul Public De Pompieri
 • Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Cisnadie

Compartimente si servicii in subordinea VICEPRIMARULUI:

 • Compartimentul Tehnic, Achzitii Si Lucrari Publice
 • Serviciul Public De Administrarea Domeniului Public – Privat Si Gospodarie Comunala

Compartimente si servicii in subordinea SECRETARULUI:

 • Compartimentul Integrare Europeana, Transparenta Informatiei, Cultura, Culte, Învatamânt Si Protocol
 • Compartimentul Contencios Administrativ
 • Biroul Administratie Publica Locala
 • Serviciul Public De Asistenta Sociala
 • Biblioteca Oraseneasca
 • Muzee Si Expozitii