Marti, 27 FEBRUARIE 2024

Proiect ,,Reabilitare moderată a clădirilor publice, Clădirea Școlii generale din cadrul Liceului Teoretic Gustav Gundisch, Cisnădie, jud. Sibiu”

                                                                                

                        

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

-anunț începere proiect-

Proiectul „Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Clădirea Școlii generale din cadrul Liceului Teoretic Gustav Gündisch, Cisnădie, județul Sibiu”, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, prin componenta C10 – Fondul local, este implementat de către Oraș Cisnădie, în calitate de beneficiar, și are o valoare nerambursabilă de 4.077.645,69 lei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.), în calitate de coordonator de reforme/investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionează Componenta 10 – Fondul local care abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și pe cele referitoare la mobilitatea urbană. Obiectivul Componentei 10 – Fondul local este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Obiectivul general al proiectului se referă la reabilitarea moderată a clădirii în care funcționează Școala Generală din cadrul Liceului Teoretic Gustav Gündisch.

Principalele rezultate așteptate se referă la îmbunătățirea serviciilor publice prin asigurarea resursei de bază, constând în spații adecvate desfășurării activităților educaționale, la eficientizarea energetică și implicit reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare a clădirii Școlii Generale din cadrul Liceului Teoretic Gustav Gündisch, la îmbunătățirea aspectului clădirii care face obiectul investiției.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 27.02.2023 – 27.02.2025.

Date de contact beneficiar:

                                                                                                                                                                                         Oraș Cisnădie,

județul Sibiu, România

tel. 0372 714179, fax 0269 561012, email: primarie@cisnadie.ro


https://mfe.gov.ro/pnrr/; https://www.facebook.com/PNRROficial/