Miercuri, 28 FEBRUARIE 2024

Proiect ,,Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”

UAT Orașul Cisnădie implementeaza proiectul cu titlul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”, cod SMIS 123744, Contract de finantare nr. 4597/15.07.2019. Beneficiarul finanțării nerambursabile este UAT Orașul Cisnădie, beneficiarul final al investiției fiind spitalul orășenesc Cisnădie.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Scopul/Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Cisnădie.

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt:

1. Creearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de funcțiuni medicale caracteristice unui ambulatoriu integrat prin reabilitatrea clădirii existente și extinderea acesteia

2. Introducerea, reabilitarea și modernizarea, instalațiilor, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente

3. Modernizarea prin reabilitare și extindere a cabinetelor de specialitate; reorganizarea spațiilor pentru asigurarea fluxurilor și a condițiilor impuse prin normele în vigoare; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie

4. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Cisnădie și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat

5. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice

6. Eficientizarea activității Spitalului Orășenesc Cisnădie prin reducerea internărilor evitabile și scăderea ratei de spitalizare

7. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

1. Crearea de spatii reabilitate/modernizate/extinse pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate si a laboratoarelor care il deservesc de 1.912 mp.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 19.700.660,07 lei, din care finanțarea nerambursabilă de 10.486.735,00 lei. Contributia UE este in valoare de 7.490.525,01 lei, iar contributia nationala in valoare de 2.996.209,99 lei.

Data inceperii proiectului: 05.07.2016

Perioada de implementare: 15.07.2019 – 30.06.2021

Data finalizarii proiectului: 30.06.2021.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro